Vaše panorama nasetelevize.cz

Tvorba interaktivních panoramat

Virtuální prohlídka (VP) je interaktivní prezentace prostoru. Na rozdíl od simulované 3D vizualizace se jedná o prezentaci reálně nasnímaných místností nebo exteriéru.

Díky celkovému zornému úhlu 360° horizontálně a 180° vertikálně lze pomocí virtuální prohlídky získat mnohem lepší představu o prezentovaném prostoru, než nabízí běžná fotografie. Uživatel sledující virtuální prohlídku na obrazovce nabývá dojmu, že je fyzicky přítomen na daném místě, a může si interaktivně pomocí myši či klávesnice volit směr, kterým se chce podívat. Vidí tak prostor a objekty kolem sebe, nad i pod sebou. Přiblížením si může prohlédnout zajímavé detaily a naopak oddálením získá širokoúhlý celkový pohled.

Spojením několika virtuálních prohlídek pomocí aktivních bodů lze vytvořit virtuální procházku budovou či jiným prostorem. Problémem pak není projít z jedné místnosti do druhé pouhým kliknutím myši.

VP lze také doplnit vložením krátkých prezentačních videospotů. Tím je dosaženo informovanosti na vysoké úrovni.

Komprimované video

Video na webových stránkách vždy osloví, ovšem musí být profesionální a hlavně krátké…

Naše zkušenost hovoří o optimální délce mezi 60ti až 90ti sekundami. Video musí být svižné s rychlejšími střihy, ideálně je pouze doprovázené hudebním podkresem, může však mít i čtený komentář – to vše závisí na zaměření a požadavcích zadavatele.

Zkrátka amatérská půlhodinová videa na webových stránkách jen odradí…

V poslední době je značný zájem také o reklamní spoty umísťované do struktury webových stránek.

Nabízíme zpracování videa upraveného (komprimovaného) pro potřeby internetu v digitální kvalitě, pracujeme s profesionální technikou.

Cena internetového videa v délce 90 sec je 9.900,- Kč. Ostatní ceny „šijeme“ klientům na míru - cenové kalkulace pro Vás rádi připravíme.

Naší výhodou jsou dlouholeté zkušenosti z této branže, což můžete posoudit i na našem webu Nasetelevize.cz. Zde naleznete i naši kompletní nabídku.